Vælg side

Uge 0 – Afsætning og opstartsmøde med byggeleder

Uge 0 – Afsætning og opstartsmøde med byggeleder

Følg med i vores byggedagbog, hvor vi ugentlig vil komme med opdateringer for, hvad der er sket på grunden og med husbyggeriet. Vi starter i uge 0, da byggeriet ikke rigtig gik i gang, men alligevel skete der nogle essentielle og nødvendige aktiviteter, nemlig afsætningen af huset, og det nærmest sagnomspundne opstartsmøde med byggelederen Jesper Von Essen.

En bevokset grund

Vi starter byggeuge 0 med et opkald fra Jesper, vores byggeleder, torsdag formiddag omkring kl. 10. Han ville egentlig bare lige spørge, om vi havde ukrudt på grunden. Det kunne jeg bestemt ikke benægte, da grunden var totalt plastret til i 100-150 cm høje tidsler, utallige smukke markblomster og et hav af forskellige græsarter. Faktisk kunne der snildt optages flere afsnit af “Vilde Vidunderlige Danmark” på grunden, og vi har set flere personer komme uanmeldt forbi og høste forskellige blomster. Nå, men selvom det jo er smukt og biodynamisk og godt for helbredet, så er det ret så upraktisk, når der skal sættes galger og afsætningspæle til et kommende hus. Jesper bedte mig derfor om, at få orden på sagerne, og fjernet ukrudtet.

Grunden efter den er blevet godt trimmet. Halleluja for benzin-motorer og skarpe knive!

Jeg måtte derfor tænke hurtigt, og tog fat i Daniel der udlejer diverse maskiner kun 25 min fra huset, og spørge efter en krat/buskrydder. Ikke nok med at han har et smukt navn, så havde han også en ordentlig størrelse busk/krat-rydder som jeg kunne leje. Derefter gik turen til Ølsemagle, hvor jeg iført Rambo-tanktop og pandebånd, gik igang med at drive ukrudtet bort med al den magt som den lille 2-takter kunne bedrive.
Efter et par timer, var grunden blevet godt trimmet og klar til date med landmålerne. De var planlagt til at komme forbi fredag morgen, så god tid var ikke et keyword i den her præstation.
Men vi nåede det, og der var stor ros til mine buskrydder evner, fra både byggeleder og landmålere.

Afsætning af huset

Lige til kanten virker både i baren og når der skal afsættes hus!

Som aftalt, så dukkede de to landmålere op fredag morgen. De kommer fra det landsdækkende firma LE34 og gik hurtigt igang med at måle med deres avanceret måleapparater, for derefter at banke forskellige pæle i jorden. De sætter to ting op – afsætningspæle og galger. Førstnævnte er dem med de røde toppe. De angiver hjørnerne på huset. På grund af vores påsatte vinkel, så blev der banket i alt 8 stks af dem ned. Galgerne er små “porte” med 2 større pinde og så et bræt imellem dem, hvorpå koten står. De angiver højden på soklen – det vil sige at den øverste flade af brættet er der hvor betondækket slutter. Der er også et søm placeret i brættet, og det bruges til at sætte murersnor op, så huset bliver lige.

Nå, men med frisklavet kaffe og friskbagt wienerbrød i hånden – jeps, sådanne nybyggere er vi nemlig! – gik de lystigt rundt og bankede pæle som var det en tur på bakken. Og hurtigt opdagede vi, at den her dejlige, lækre og luksuriøse beboelsespavillon som vi jo bor i (og som er til salg!), den kommer ret så tæt på vores kommende hus. Som i rigtig tæt. Det er skyldes jo, at da vi placerede pavillonen på grunden, så havde vi ikke planlagt at vi ville få A) et hus på 200 m2, eller B) en garage der stak ud.
Til al held, med lidt flytning af terrassen igen-igen, så kan huset lige være der, og vi er mega glade for at beboelsespavillonen har 2 hovedindgange i hver sin ende, da den vi primært har brugt, nu bliver spærret.

Mødet med byggelederen

Når man bygger et nyt typehus, så er der tre vigtige personer man lærer at kende. Den første er byggerådgiver, som reelt set bare er sælgeren hos husfirmaet. Han sætter de ‘overordnede’ linjer i projektet, udregner tilbuddet og sikrer processen kommer godt fra start. Person nummer 2 er den projekterende. Han udfærdiger alt tegningsmateriel som I har aftalt med byggerådgiveren, står for byggesagsbehandling hos kommunen og sikrer overleveringen af materialer fra samarbejdspartnerne, f.eks. HTH og Elpoint. Den sidste vigtige person, er byggeleder.

Byggelederen er ham der står for selve byggeriet af huset. Ikke dermed sagt at han rent faktisk bygger huset, men han er projektleder på byggeriet. Han koordinerer altså de forskellige aktiviteter; har den daglige kontakt med håndværkerne og leverandører, og ikke mindst med bygherre, som jo er os; samt holder opsyn 1-2x ugentligt på selve pladsen. Byggelederen er altså nok den vigtigste person i processen, og det er da også er ham man hiver fat i, når noget går galt, og dialogen med håndværkerne ikke længere er en farbar vej.
I den her treenighed af vigtige personer, er det reelt set kun byggerådgiveren man selv kan vælge. De andre bliver udvalgt af byggefirmaet, så der indgår en lille smule held i hvem man får – i hvert fald jævnfør de forskellige byggegrupper på facebook.
Vi har derfor været ret så spændte på, hvem vi fik af byggeleder, og hvad erfaringerne fra andre eventuelt ville være.

Men Jesper, som vores byggeleder altså hedder, er en utrolig vel-erfaren byggeleder, som har været hos Hybel i en del tid, og før det hos HusCompagniet og HTH. Vi prøvede at grave lidt snavs frem fra diverse byggegrupper, trustpilot og andre fora, men intet var der at finde, udover en masse god og betryggende ros fra forskellige mennesker. Mødet var planlagt til vare 30-45 minutter, hvilket passede os godt, da vi skulle til sommerafslutning i børnehaven lige efter. Kemien var dog super god, og vi fik gennemgået alle de relevante ting, så vi endte med at bruge 1,5 time sammen. Al ros og tryghed blev hurtigt bekræftet.

Opstartsmødets formål og indhold

Formålet med opstartsmødet er todelt – oftest er det første gang man får mulighed for at møde byggelederen, så kimen til det gode samarbejdsforhold skal plantes dér. Det handler blandt andet om, at få afstemt ens forventninger til hinanden – hvornår kan man kontakte byggeleder, hvordan og hvor hurtigt svarer personen tilbage. Hvornår er han på grunden? og hvordan foregår dialogen med ham, og hvordan med håndværkerne, og så videre. I bund og grund handler det om, at man er på samme side i forhold til tegninger, materialer, koter, aftaler og udførsel. Den anden del af opstartsmødet handler om selve byggeriet, tidsplanen og de forskellige nedslagspunkter undervejs.

Mødet startede derfor med, at gennemgå de forskellige koter på huset, og sikre, at de rent faktisk passer med hvad vi gerne vil have og hvad der er smartest i forhold til haven. Vi kom også ind på det faktum, at vi åbenbart ret exceptionelt har fået lov til, at stå for bortkørsel af al jorden, selvom vi får jordvarme. Det får man altså ikke normalt lov til, men fordi vi har mulighed for at deponere jorden, uden det genere jordvarmeslangerne, kan det altså lade sig gøre.
Da vores grund skråner og hælder en hel del – cirka 1,5-2,0 meter, så skal haven planeres godt ud og niveaureguleres. Det havde vi egentlig tænkt os at gøre selv, men det lader vi i stedet for Hybel og entreprenøren stå for. Så får vi også et bedre overblik over, hvor meget jord vi skal af med, og hvor vi eventuelt selv skal bruge noget jord. Vi skal f.eks. bruge en del jord til de forskellige støttemure.

Og apropos støttemur, så faldt snakken også på dræn eller mangel på samme. Modsat en del andre nybyggere, så har vi valgt ikke at få anlagt omfangsdræn. Det er ikke for at spare penge, men i og med at grunden skråner så meget, og vi gerne vil have fliser hele vejen rundt om huset, så hjælper drænet ikke specielt meget. Det snakkede vi selvfølgelig også med byggelederen om, og gav ham faktisk muligheden for lidt mer-salg, men han var enig i vores beslutning. Det blev derfor tilføjet de tegninger, som han på sin iPad havde og gennemgik sammen med os.

I og med at vi jo som sagt bor på grunden, så er der nogle ting der skal tages højde for. Vi skulle jo gerne stadigvæk få strøm og vand, når de begynder at bruge løs af dette, så der skal laves nogle splejsninger etc, hvilket blev skrevet ned i de forskellige dokumenter. Når vi bor på grunden, og har en 20-fods container stående også, så stjæler det jo plads fra byggeriet. Vores grund er 998 m2 stor, og vi lægger cirka beslag op en 350-400 m2. Der findes jo masser af byggegrunde på 600 m2, så selvom vores byggeri er stort (260 m2 ca), så har vi ikke haft den store tvivl om, at der nok skulle kunne findes plads til alle de forskellige ting som Hybel skal bruge. Meeeeen.. lidt nervøse har vi da været. Heldigvis slog byggelederen det meste af nervøsiteten ud af os, og mente vi snildt kunne få plads til det hele, plus vores lille hjem.

Overtagelsen og tidsplanen afventer…

Oprindeligt skulle vi jo overtage vores nye hus i slutningen af oktober. Men med Køge Kommunes utroligt langsomme sagsbehandlingstid, så er vi omkring 6 uger forsinket. Vi var derfor rent interesseret i at få at vide, hvornår vi så kunne overtage huset. Vores hovedregning ville jo sige midten af december, men fordi at den oprindelige overtagelsesdato ikke har taget helt højde for de forskellige dele af huset og de materialer og løsninger vi har valgt – f.eks. murstensskaller og fuldlimet gulve – så ville dén dato nok ikke have holdt i virkeligheden.

Derudover så kører Hybel Huse med en – i vores øjne irriterende, men også ganske fornuftig – politik om, at de ikke afleverer huse i de sidste uger op til jul. Dette for at man som nyslået husejer, ikke står med et øv-problem, og det så ikke kan løses pga helligdage etc. Det er jo fair nok, og sikrer nok også at man ikke har flytte-stress oven i – herhjemme – 2x fødselsdags- og julestress.
Men konsekvensen heraf ender nok med, at vi først overtager huset i januar 2022. Det nu heller ikke så ringe, ift. skatterne..

Men udover at vi ikke kunne få en eksakt overtagelsesdato, så var det også begrænset hvor meget indblik i tidsplanen det var muligt at få på nuværende tidspunkt. Begrundelsen herfor ligger i sommerferien og den mangel på håndværkere der typisk er omkring de her tider – de vil åbenbart også gerne slappe af, og det skal de jo have lov til. Det vi dog fik at vide, var at ugen efter (det vil så være byggeuge 1), vil entreprenøren komme og grave ud til huset og anlægge sandpude, og umiddelbart derefter bliver fundamentet bygget op og støbt. Herefter vil der gå sommerferie-stemning i foretagendet, og aktiviteten på byggepladsen (ja, det er grunden blevet ophøjet til), vil være jævnt begrænset. I uge 32 går det dog løs igen, og dér kan vi forvente, at der er styr på tidsplan og overtagelsesdato!

Om forfatteren

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *